Tu jesteś:  Strona główna  Aktualności  Komitet Społeczny Rady Ministrów  Komitet Społeczny Rady Ministrów o projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz koncepcji Rady Młodzieży RP

Komitet Społeczny Rady Ministrów o projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz koncepcji Rady Młodzieży RP

3 pazdziernika 2018
„Młodzi ludzie chcą aktywnie włączać się w procesy decyzyjne w państwie. Naszym obowiązkiem jest rozwijanie postaw służby publicznej wśród kolejnych pokoleń Polaków” – powiedziała wicepremier Beata Szydło. „Rada Młodzieży RP to interesująca inicjatywa, która może znacznie wzbogacić życie społeczne w Polsce” – dodała przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Udział młodzieży w kształtowaniu polityki państwa

Ochrona praw i interesów młodzieży, udział w tworzeniu, wspieranie i upowszechnianie polityki młodzieżowej, popularyzacja idei wolontariatu wśród młodzieży – to proponowane cele działania Rady Młodzieży RP. Adam Janczewski ze Stowarzyszenia na Rzecz Powołania Rady Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej zaproponował wprowadzenie systemowych rozwiązań, dających młodym ludziom narzędzia do realnego działania. W jej skład mają wejść Młodzieżowe Rady Miast, stowarzyszenia, fundacje, a także osoby niezrzeszone w żadnych organizacjach.
Rada Młodzieży RP miałaby przede wszystkim opiniować akty prawne, współpracować z administracją w kształtowaniu polityki młodzieżowej, a także inicjować działania związane z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego, nauki, kultury i sportu. Ma także działać zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim i być partnerem dla władz do dyskusji w kwestiach związanych z najmłodszym pokoleniem.

Obecnie w Polsce działa ponad 400 młodzieżowych rad miast i gmin, zrzeszających ponad 5,5 tys. osób. Działaniem zmierzającym do zapewnienia młodym ludziom partycypacji w podejmowaniu decyzji na szczeblu krajowym było utworzenie przez Ministra Edukacji Narodowej w 2016 r. Rady Dzieci i Młodzieży RP. Obecnie postuluje się przekształcenie tego organu w Radę Młodzieży RP.

Komitet Społeczny Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował inicjatywę podjętą przez Stowarzyszenie na Rzecz Powołania Rady Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej.

Lepsze gospodarowanie odpadami

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk przedstawił propozycje zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany mają na celu m.in. ograniczenie występowania tzw. dzikich wysypisk oraz odbiurokratyzowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W ustawie przewidziano wzmocnienie nadzoru gmin nad firmami odbierającymi odpady komunalne. Zaproponowano również zwolnienie właściciela nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady biodegradowalne w przypadku posiadania przydomowego kompostownika. Wprowadzona zostanie możliwości zbierania odpadów komunalnych w workach – dotychczas przepisy odnosiły się jedynie do odpadów zbieranych w pojemnikach.

Aby poszerzyć możliwości prawidłowego pozbywania się odpadów rada gminy będzie mogła postanowić o przyjmowaniu przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych innych odpadów, np. pochodzących z działalności gospodarczej lub działalności rolniczej (za dodatkową opłatą, którą określi gmina).

Minister Kowalczyk poinformował członków Komitetu, że projekt jest szeroko konsultowany, zarówno z branżą zajmującą się odpadami, jak i korporacjami samorządowymi. „Poszczególne strony mają różne interesy, ale zbieramy wszelkie uwagi. Nie wykluczam, że w wyniku dialogu założenia ustawy będą jeszcze modyfikowane” – podkreślił minister środowiska.

Komitet Społeczny Rady Ministrów zapoznał się z propozycjami zmian i przekazał dokument do dalszych konsultacji na poziomie międzyresortowym w celu uzupełnienia zgłoszonych uwag.
Fot. KPRM

Fot. KPRM

Fot. KPRM

Fot. KPRM

Fot. KPRM

Fot. KPRM

Dodaj do
OK
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies